GroeiKracht 2015

Geachte relatie,

Kringloopwijzer, mestverwerking, afschaffing van het melkquotum: slechts enkele ontwikkelingen welke de sector de afgelopen jaren voorgeschoteld heeft gekregen en daarmee steeds weer voor nieuwe uitdagingen gesteld werd en zal blijven worden. Wij voelen ons zeer betrokken bij deze ontwikkelingen en ervaren, al dan niet indirect, de effecten ervan.

U bent van ons gewend dat wij klaar staan voor het efficiënt en tijdig uitvoeren van een volledig pakket aan loonwerkactiviteiten. Hiervoor is door ons veel geïnvesteerd in materieel en kundige medewerkers. Toch is er de afgelopen jaren een beeld bij ons ontstaan dat er behoefte is aan meer!

Binnen de sector zijn er nu al veel mogelijkheden om specialistisch advies te krijgen op het vlak van bodem, ruwvoerteelt, gewasbescherming en rantsoensamenstelling. Op dit niveau speelde het loonbedrijf altijd slechts een beperktere rol. Door ontwikkelingen in de meet- en regeltechniek op machines, zoals bijvoorbeeld weegapparatuur en GPS besturing zijn er de laatste jaren o.a. in de vakbladen meer geluiden te horen dat de rol van de loonwerker op het gebied van bodemproductiviteit en ruwvoerteelt groter zou kunnen zijn …… of zal worden.

Ook wij hebben hier de afgelopen jaren een idee over ontwikkeld en hebben dit vormgegeven in een nieuw bedrijf dat door een samenwerkingsverband van vier loonbedrijven tot stand is gekomen. Gezamenlijk hebben wij een visie op onze rol in de sector en willen graag samen met u werken aan het in stand houden van een hoge ruwvoerproductie binnen de kaders van toekomstige regelgeving.

Om dit te realiseren hebben wij onze krachten gebundeld om het advies en teeltbegeleidingsbedrijf Groeikracht op te richten. Groeikracht zal zich specifiek gaan richten op alle aspecten van ruwvoerteelt, met vanzelfsprekend oog voor de individuele bedrijfsfactoren.

PDF Nieuwsbrief Groeikracht

Wij hopen met deze ontwikkeling u een waardevolle nieuwe dienst te kunnen aanbieden!

Een reactie plaatsen