Denk d’ran, bekalk noo ’t kan!

Een goede maisoogst in 2016? Begin nu! Zodra de mais er af is, moet zo snel mogelijk de kalk erop, en de groenbemester erin. Besteed vooral aandacht aan de pH van uw maisland. Een perceel met een pH onder de 5 levert zo’n 150 kg Kali minder aan mais en kost u daarom al snel 10 tot 20 % opbrengst. Maar juist maisland verzuurt erg snel door de intensieve grondbewerking en hoge mestgift. Zorg daarom dat uw pH op peil is voor het volgende seizoen. Een goede pH zorgt voor:

  • Actiever bodemleven waardoor meer nutriënten vrij gemaakt worden
  • Een betere binding van mineralen zoals Kali (en dus minder uitspoeling van uw bemesting)
  • Een betere bodemstructuur, draagkracht en vochthuishouding

Wat is de optimale pH van mijn bouwland?

De optimale pH van uw perceel is afhankelijk van de grondslag van het perceel. In onderstaande tabel vindt u wat de optimale pH is voor iedere grondsoort. De hoeveelheid kalk die u nodig heeft om de pH 0.1 te verhogen is ook afhankelijk van o.a. het organische stof (OS) gehalte van uw perceel. Hoe hoger het OS gehalte, hoe meer kalk er nodig is. Voor een gericht advies waarmee u direct aan de slag kunt, kunt u contact opnemen met ons.

Tabel: Optimale pH maisland

Bodemtype optimale pH
Es- en kampgronden (OS > 5%) 5.3
Zandgrond (OS-0-5%) 5.5
Lemige grond 6
Kleigrond 6-6.5

* mocht er grasklaver ingezaaid worden na bouwland, dan moet de pH sowieso minimaal 5.6 zijn.

Hoe kan ik de pH van mijn perceel flink verhogen?

Moet uw perceel flink in pH verhoogt worden? Wij adviseren dan om niet meer dan zo’n 3 ton per keer te bekalken. Een te hoge gift in één keer kan leiden tot een te snelle afbraak van organische stof en daardoor tot veel verliezen. Indien u dus de pH nog flink moet verhogen is ons advies: verspreid dit over meerdere jaren.

 

Hoe houd ik de pH op mijn bouwland het beste op peil?

Ook als u de laatste jaren nog bekalkt heeft, is dit geen garantie dat de pH nu nog op peil is. Bouwland, zeker bouwland met een hoog OS %, verzuurt erg snel. Om de pH op peil te houden is minimaal 1 ton kalk per jaar nodig. Een 2- jaarlijkse onderhoudsbekalking is beter voor uw bodem dan eens in de 4 jaar een reparatie. De bodem is namelijk net als de pens van een koe: hoe minder schommeling in de pH, des te gezonder de bodem.

Kan ik het beste in het voorjaar of in het najaar bekalken?

De pH verhogende werking van de kalkmeststoffen is in het voorjaar net zo goed als in het najaar. Toch adviseren wij om vooral in het najaar te bekalken, zolang de draagkracht van de grond het toelaat. Mocht het najaar te nat zijn, dan kan het dus het voorjaar ook. In deze periode is het risico echter groter dat u in de knel komt met uw bemestingsplanning. Let er goed op dat er minimaal 4 weken tussen de drijfmest bemesting en de bekalking zitten. Indien u in het voorjaar bekalkt, zorg er omwille van uw eigen planning voor dat de bekalking uiterlijk in maart plaats vindt.

Vragen of gericht advies?

Heeft u nog vragen, of wilt  u een specifiek advies voor één van uw percelen, neem dan contact op met  ons of onze adviseur Gerard Abbink.

Gerard Abbink

T: 0650700648

E: info@groeikrachtbv.nl

 

 

Een reactie plaatsen