Skip to content

Drainage, voor een goede bodemstructuur en droge voeten

Met onze laser gestuurde draineermachines hebben wij al  meer dan 40 jaar ervaring in het aanleggen van drainagesystemen in gras- en bouwland in Oost-Nederland en West-Duitsland. Dat doen wij voor bedrijven, particulieren en gemeentes.

Peilgestuurde Drainage systeem Huiskamp Winterswijk

Agrarische drainage

Goede drainage is belangrijk. Door te draineren, verlagen we de grondwaterstand. Oppervlaktewater zoals regen- of kwelwater wordt afgevoerd. Daardoor wordt gras- en bouwland beter begaanbaar en bewerkbaar. Drainage draagt ook bij aan een betere grondstructuur en zorgt voor meer zuurstof in de bodem. Zo draagt drainage bij aan een goede oogst.

Lees meer >>
Huiskamp Drainage reinigen

Drainage reinigen

Het is verstandig om drainagebuizen regelmatig te laten doorspuiten. Zo blijft het drainagesysteem optimaal functioneren. Dat bevordert de bodemstructuur, zodat werkzaamheden als het zaaien en oogsten optimaal verlopen. En door een goede bodemstructuur groeien de gewassen beter. Dit zijn drainagesystemen in de agrarische sector maar ook om woonhuizen en tuinen voeren we dit uit.

Lees meer >>
Huiskamp Drainage materialen

Drainagematerialen

Voor een ingewikkelde drainageklus draaien wij onze handen niet om. Van 1 tot 10.000 meter; wij hebben ervaring met zowel kleine als grote drainageprojecten. Als specialist in de aanleg van drainagesystemen leveren wij ook de materialen voor als je zelf aan de slag wilt. Da’s wel zo handig, vinden wij.

Lees meer >>
Huiskamp Drainage Huis en tuin drainagesysteem

Drainage huis en tuin

Heb je wateroverlast in je tuin of de woning? Plassen op het gazon of lekkage in de kelder? Met drainage is wateroverlast in je tuin, kelder en kruipruimte snel verleden tijd. Het drainagesysteem voert hemelwater en grondwater af voordat het de keldermuren of kruipruimte bereikt. Het aanleggen van een drainagesysteem luistert nauw. Vraag Huiskamp naar de mogelijkheden.

Lees meer >>
Huiskamp Winterswijk square

Vragen, wensen
of advies nodig?

info@huiskampbv.nl
T 0543-514863

Back To Top