Deltagro

Samen met onze collega’s Wopa Loonbedrijf uit Zieuwent en Hoftijzer uit Lochem hebben wij in 2017 geïnvesteerd in een complete lijn machines voor sleepslangbemesten. Hiervoor is door ons een nieuw gezamenlijk bedrijf opgericht: DeltAgro B.V.

De volledige sleepslangset bestaat uit een Vervaet driewieler met sleepslangopbouw, een tractor met pompwagen en een tractor  met slanghaspels en totaal ruim 2000 meter slang. Om nauwkeurig te kunnen werken zijn de driewieler en de haspeltractor uitgerust met GPS apparatuur welke onderling rechtstreeks kunnen communiceren. Daarnaast is de bemester uitgerust met een GPS gestuurde  secties en uitheffende elementen. Hierdoor wordt dubbel bemesten en onnodige beschadiging van de zode voorkomen.

 

Met deze activiteit hebben we een volgende stap gezet in bodemvriendelijk bemesten. Dit wordt bereikt doordat de driewieler slechts nog met een paar m3 mest in de buffertank op het perceel aan het werk is en daardoor continue met een lage bandenspanning kan werken. Met het systeem van sleepslangbemesten worden transportbewegingen over toch al zwaarder belaste kopeinden en inritten voorkomen.  Ook wordt het aantal werkgangen op het perceel verder beperkt door de grote werkbreedte van de bemester van 12 meter.

 

Sleepslangbemesten biedt goede mogelijkheden om water toe te voegen aan de mest en daarmee de stikstof efficiëntie van uw drijfmest te vergroten. Afhankelijk van de verpompbaarheid van de mest kan het ook noodzakelijk zijn om water toe te voegen voor het verpompen van de mest naar de bemester. In beide gevallen is het belangrijk dat wij ruim vooraf de mogelijkheden inventariseren wat mogelijk is qua beschikbaarheid van water. Ook zullen we dan de verkaveling inventariseren en een plan van aanpak doorspreken voor bijvoorbeeld kavels waarvoor een weg moet worden overgestoken.

 

Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie omtrent onze ‘nieuwe’ manier van drijfmest bemesten, laat het ons weten via 0543-514863 of via info@huiskampbv.nl en we bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn.