Agrarische drainage

Met onze laser gestuurde draineer machines leggen wij al  meer dan 40 jaar drainagebuizen in gras- en bouwland in Oost Nederland en West Duitsland. Drainage heeft tot doel de begaanbaarheid en bewerkbaarheid van gras- en bouwland te verbeteren. Het principe van drainage is het verlagen van de grondwaterstand en/of het afvoeren van oppervlakte water zoals regenwater of kwelwater.

Door het ingraven van drainagebuizen op een door vooronderzoek te bepalen diepte en afstand van elkaar zorgt drainage voor afvoer van overtollig water. Vaak mond drainage uit in een aangrenzende sloot, Is deze niet aanwezig dan kan men met een z.g.n. hoofddrain werken met T-stukken of putten en lozen op een verder gelegen sloot.

Onze gespecialiseerde medewerkers kunnen u terplekke vrijblijvend advies geven over de draindiepte, drainafstand en de verschillende drainbuisomhullingen.

Tevens kunnen wij uw drainage inmeten met GPS en u een duidelijke tekening overhandigen waar de doorspuit- punten, gelegde drainage, en perceelgrenzen op staan.